Blogg / Karins blogg

från Södertörns högskolebibliotek

Senaste nytt eller det som någon har tänkt för längesen?

Ika Jorum. Foto: Södertörns högskolebibliotekTEMA: Kritisk informationssökning

Av Ika Jorum, Södertörns högskolebibliotek

”Jag kollar webbsidor för den informationen uppdateras mycket snabbare än den som står i böckerna”

”Vi använder böcker för vi tror att ni tycker det är bättre”

Eleverna i Sb1 vid Nacka gymnasium får undervisning i källkritik av bibliotekarien inför sina projektarbeten som går ut på att göra ett uppdrag åt regeringen gällande brottsförebyggande åtgärder. För att lösa uppgiften ska de söka information för att kunna underbygga sina argument.

”Allt fast förflyktigas” – det moderna tidsmedvetandet slog sönder föreställningar om eviga värden och att vara modern är enligt Marshall Berman ”att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss själva och världen”. Så länge vi har en dator med internetuppkoppling kan vi förflytta oss relativt obehindrat i rummet. Var är smartast att börja söka och framför allt: hur ska vi värdera det material vi hittar? Webben versus boken – vad kan vi lita på och vad är det vi värderar när vi avgör tillförlitligheten i en källa vi har hittat? Kunskap som lagrats några år i bibliotekens bokhyllor eller ett informationsflöde snabbt som nyhetsflödet?

Vi på biblioteket och lärarutbildningen har just startat ett samarbetsprojekt med Nacka gymnasium som syftar till att skapa en bra övergång mellan gymnasie- och högskolestudier när det gäller informationskompetens eller enklare uttryckt: kritiskt och självständigt söka, värdera och använda information. Avsikten är att ta fram en progressionsmodell som sätter upp tydliga mål för vilken informationskompetens elever och studenter ska tillägna sig på olika nivåer under sin utbildning. Projektet som pågår till och med vårterminen 2014 har fokus på lärarutbildningen och avslutas med att studenterna under sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) samarbetar med ett gymnasiebibliotek. Därmed tänker vi oss att en cirkel sluts: studenterna som ska bli lärare övar källkritiskt tänkande både som studenter och i rollen som blivande lärare för att ska skapa förutsättningar för elever att utveckla ett källkritiskt tänkande.

Rent praktiskt går det till så att vi gör observationer av undervisningen i källkritisk informationssökning vid Nacka gymnasium och på högskolan för att jämföra förutsättningar och försöka mäta kunskapsnivåer. Under ett seminarium i kritisk informationssökning med en grupp lärarstudenter börjar studenterna som så många andra att snabbt och vant söka i Google för att hitta material utanför kurslitteraturen till sina uppsatser. Vi går igenom och provar olika sökverktyg och söktekniker. Studenterna resonerar med varandra om nyvunna insikter om hur bibliotekets sökmotor kan användas för att sortera och avgränsa sökningar och träffar:

”SöderScholar = överklassgoogle; välkommen in i aristokratin!”

Informationskompetens tycks enligt den här definitionen vara en fråga om att kunna söka i olika databaser och sökmotorer på olika nivåer. I Google kan vi göra lite enklare sökningar för att få en överblick av blandat material. Mer avancerade sökningar av i huvudsak vetenskapligt material gör vi i bibliotekets sökmotor. En kombination av olika färdigheter är att föredra:

”Om jag vill ta reda på något om en kommun till exempel kan informationen på en webbplats vara vinklad och ge en ensidig bild. Jag måste ju kolla olika källor för att få flera perspektiv att jämföra”

Den här analysen låter sig lånas till en definition av informationskompetens; att kritiskt analysera och värdera olika källor. Kunskap om olika söktekniker och förmågan att värdera information från olika källor är en förmögenhet att förvalta väl.

Läs mer om projektet ”Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen”

Om Ika

Ika Jorum. Foto: Södertörns högskolebibliotekVad jobbar du med på biblioteket?
Jag jobbar framför allt med undervisning i källkritisk informationssökning och informationsanvändning. Därmed har jag mycket kontakt med lärarna som bokar undervisningen och studenterna som deltar. Vi arbetar mycket praktiskt med att söka, diskutera och värdera olika typer material som  studenterna använder i olika arbeten t ex uppsatser eller hemtentamen.

Vad har du för bakgrund?
Jag har varit doktorand i litteraturvetenskap och undervisade då blivande lärare. Jag har också arbetat på Stockholms kulturförvaltning, i skol- och folkbibliotek. Högskolebiblioteket är en bra kombination mellan teoretiskt och praktiskt arbete för mig.

Vad gör du för att samla krafter?
Lite förutsägbart för en bibliotekarie, men läsning ger mig energi. Det moderna genombrottets dramatik är ett favoritområde.

Har du någon okänd talang?
Jag har varit tävlingssimmare och det sitter kvar i kroppen men jag borde kanske vara lite flitigare med badhusbesöken.

 

5 reaktioner på “Senaste nytt eller det som någon har tänkt för längesen?

 1. Christina Nord

  Oj, det här låter väldigt intressant – vi arbetar med ”källmedvetenhet” i åk 1 på vår skola (Sannarpsgymnasiet i Halmstad), men vill gärna komma vidare på olika sätt. Särskilt inför Gymnasiearbetet. Finns det något sätt att följa ert arbete?
  Dessutom tycker jag att er koppling till lärarutbildningen är lysande – jag har saknat det som handlar om elevers informationsanvändning i lärarutbildningen (i alla fall här i Halmstad).
  Lycka till!
  Christina, gymnasiebibliotekarie

  Reply
 2. Gäst Post author

  I första hand kan jag rekommendera dig Nätverkskonferensen för lärarutbildningsbibliotek i Norrköping 25-26/4 där jag kommer att hålla en föreläsning om vårt projekt. Här är programmet http://www.bibl.liu.se/konferens/nlub2013/program?l=sv
  Du kan också kontakta mina samarbetspartners Elisabet Brandberg och Maria Åsberg i Nacka gymnasium för att diskutera hur de arbetar med källkritik i förhållande till nya gymnasiearbetet. Erfarenhetsutbyten är alltid intressant och det vore spännande att höra mer om hur ni jobbar med ”källmedvetenhet”. Du får gärna höra av dig till mig om det är något du vill utbyta mer tankar om när det gäller samarbeten mellan gymnasium, högskola och lärarutbildning, ika.jorum@sh.se.
  Ika

  Reply
 3. Anita Höglund

  Hej Ika!
  Det är ett jättespännande projekt ni har tillsammans med Nacka gymnasium och det ska bli spännande att följa. Jag har ju hört tidigare om det via Maria och Elisabet på Nacka gymnasium men då hade jag inte riktigt förstått att det var just mot lärarutbildningen, vilket ju gör det ännu intressantare.
  Jag var på BibMeet på Medioteket i förra veckan och fick då tips på två böcker som vänder sig just till pedagoger för att jobba med informationssökning och källkritik. Det är kanske intressant för dig att känna till och kanske kan vara användbart. Den ena boken vänder sig till de yngre eleverna i årskurs 4-6, ”Sökrummet” av Mia Vestman och Linda Spolén kommer ut på Sanoma utbildning i höst, http://www.sanomautbildning.se/upload/ZickZack_folder.pdf
  Sedan har Filippa Mannerheim skrivit boken ”Det är bara att googla!”, den vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet, http://www.skrivateljen.se/category/bocker/

  När jag träffar lärarstudenter så brukar jag ofta fråga om de lärt sig något om informationssökning och källkritik, om de har lärt sig något om skolbibliotek men det har de inte. De har ofta fått lära sig att använda sig av lärarutbildningens bibliotek för sina egna studier och sin uppsats men inte för hur de ska kunna jobba med skolbiblioteket i ett pedagogiskt och didaktiskt sammanhang. Så som jag ser det är det jätteviktigt att koppla skolbiblioteket och informationssökning och källkritik till den pedagogiska och didaktiska verksamheten. Det är också viktigt att det kopplas till alla ämnen och inte bara svenskämnet. Sedan ska det förstås kopplas till hela skolans IKT-verksamhet.

  Det ska bli jättespännande att följa utvecklingen i projektet

  Anita Höglund
  Bibliotek Botkyrka
  SkolbibliotekÖst
  Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek

  Reply
  1. Gäst Post author

   Tack för tipset på böckerna! Visst är det viktigt att koppla ihop skolbibliotek och informationssökning med den pedagogiska verksamheten inom olika ämnen.
   Ika

   Reply
 4. Pingback: Skolbiblioteket » Blog Archive » Summering av ett spännande läsår

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>