Blogg / Karins blogg

från Södertörns högskolebibliotek

Hur får vi gymnasieelever redo för högskolestudier?

TEMA: Kritisk informationssökning

Av Elisabet Brandberg & Maria Åsberg, Nacka gymnasiums bibliotek

Ika Jorum beskrev i sitt blogginlägg Senaste nytt eller det som någon har tänkt för längesen? vårt pågående samarbetsprojekt kring elevers och studenters informationskompetens.

Sedan 2011 finns en ny läroplan för gymnasieskolan, GY11, där både examensmål och centralt kursinnehåll betonar att eleverna under sin gymnasietid ska utveckla sina färdigheter i källkritisk informationsanvändning och vetenskapligt förhållningssätt. Det avslutande Gymnasiearbetet (100 p) i år 3 ska sedan vara ett kvitto på att eleverna är förberedda för högskolestudier.

För oss på Nacka gymnasiums bibliotek innebär samarbetsprojektet med Södertörns högskola att vi får möjlighet  att ta fram en modell för utveckling av gymnasieelevers  informationskompetens. Hittills har vi träffat representanter från högskolans disciplinnämnd och studieverkstad där vi fått ta del av erfarenheter kring akademiskt skrivande samt kring citat- och plagiatärenden. Ett annat tema för våra arbetsmöten har varit gymnasiets och högskolans förhållningssätt till Wikipedia. Nu fokuserar vi på resultaten från de inledande observationstillfällena av varandras undervisning i källkritisk informationsanvändning.

Hur kan gymnasieelevers undervisning i källkritisk informationsanvändning se ut idag?

I det första undervisningsmomentet i år 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, börjar eleverna med att söka i Google utifrån förhoppningar om att hitta snabba svar. Vi diskuterar och problematiserar därför träfflistan utifrån ett källkritiskt perspektiv. På så sätt kan vi lyfta frågor kring Wikipedia, skolarbeten/uppsatser, diskussionsforum, privata hemsidor/bloggar, massmedier och information från myndigheter/organisationer. Vi visar också på andra ingångar till att hitta information, t ex skolans digitala lärresurser. Vid ett andra lektionstillfälle ger vi mer praktisk handledning utifrån elevernas individuella frågeställningar. Eleverna kan också återkomma till ett blogginlägg vi publicerat inför det aktuella undervisningsmomentet.

Hur går vi vidare?

Vi kan se att vår handledning i informationssökning ger resultat, då eleverna ofta återkommer till biblioteket med fördjupade följdfrågor. I elevernas arbeten ser vi också att de, förutom Google, använder fler andra ingångar till informationsresurser. Eleverna behöver däremot ytterligare stöd för att utveckla sin källkritiska medvetenhet, något som även studenterna på högskolan uttryckte att de borde fått mer från gymnasiet. Vi kan också se att elever under sin gymnasietid behöver handledas mer i vetenskapligt skrivande, inte bara hur man refererar utan även underbygger resonemang för att kunna dra egna slutsatser. Utifrån detta behöver också vi prova nya pedagogiska metoder för att utveckla vår undervisning.

Vi, Ika från högskolebiblioteket, och två lärare från Samhällsvetenskapsprogrammet kommer att diskutera en progression för dessa elever och inför hösten planerar vi att arbeta med nya observationer. Tanken är att sammanföra elever och lärarstudenter vid ett studiebesök på Södertörns högskola, där eleverna får en första introduktion till en akademisk miljö med lärarstudenter som mentorer.

Om Elisabet och Maria…

Maria och Elisabet, Nacka gymnasiums bibliotek. Foto: Helena SchyllerVad har ni för bakgrund?
Elisabet: Bibliotekarie sedan 1991, arbetat mest på folkbibliotek men på Nacka gymnasium sedan 2010.

Maria: Studier i litteraturvetenskap som övergick i en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, med inriktning IKT. Sedan dess har jag framför allt arbetat på skolbibliotek men också som medicinsk bibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad är det bästa med att arbeta på gymnasiebibliotek?
Elisabet: Att ingen dag är den andra lik och att man hela tiden lär sig nya saker av de fantastiska elever man möter.

Maria: Mötet med eleverna, varierande arbetsuppgifter och att man har stora möjligheter att påverka hur verksamheten ska se ut.

Vad gör ni för att samla krafter?
Elisabet: Löptränar, läser, fikar och spelar World of Warcraft.

Maria: Fjällvandrar på sommaren och åker skidor på vintern. Däremellan alldeles för många tv-serier.

 

1 reaktion på “Hur får vi gymnasieelever redo för högskolestudier?

  1. Pingback: Skolbiblioteket » Blog Archive » Summering av ett spännande läsår

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>