Blogg / Karins blogg

från Södertörns högskolebibliotek

På spaning efter ett Södertörnskt bildningsbegrepp

TEMA: Bildning

Av Jonna Bornemark, föreståndare på Centrum för praktisk kunskap

Ett 30-tal Södertörnsanställda kliver ombord på flyget till Visby. Det känns lite som en klassresa när vi fyller halva planet. Vi ska på konferensen ”Bildning i praktiken” som ordnats av Södertörn tillsammans med Högskolan på Gotland. Bildning är ju ett hedersbegrepp på Södertörn och i Visby har de satsat på Liberal Education-utbildningar. Jag ser mig omkring och funderar på om vi från Södertörn har ett gemensamt bildningsbegrepp och om vi skiljer oss från högskolan på Gotland.

Under konferensen samlar jag på mig olika betydelser av bildningsbegreppet. Det sägs att bildning är en typ av allmänbildning: naturvetarna ska känna till något om humaniora och humanisterna något om naturvetenskap. Tvärvetenskapliga kurser är idealet. Ett annat spår är att det handlar om generiska färdigheter snarare än om sakinnehåll, om kritiskt tänkande, att kunna analysera och strukturera problem, och om att kunna presentera muntligt och skriftligt. Ytterligare andra menar att det handlar om att kunna ta ett personligt och socialt ansvar för sin omvärld och om att använda mångfalden i klassrummet. På så sätt närmar det sig ett annat för Södertörn speciellt tema: interkulturalitet och förmågan att handla i ett mångkulturellt samhälle. Någon vill i förlängningen av interkulturalitet betona förmågan att ge plats för icke-vetande, det vill säga att ta med i beräkningarna att vi inte vet vad framtiden bär – och förstås förmågan att hantera detta icke-vetande. På så sätt betonas en hållbar utbildning som inte snabbt blir inaktuell. Ytterligare aspekter som kommer fram är ett lärande med alla sinnen, ett estetiskt, empatiskt och socialt lärande och inte blott ett intellektuellt lärande. Andra lyfter fram bildning som en politisk strategi och ett motstånd mot en nyliberal ideologi där vi blir konsumenter snarare än medborgare.

I mina öron låter det disparat, men delvis också som självklara delar av en modern högskoleutbildning. Bildningsbegreppet sticker dock fortfarande ut inom högskolepolitiken och sätter knappast något avtryck i kvalitetsmätningar och rankinglistor. Men skillnaden mellan Södertörn och Gotland blir också tydlig. Efter första dagen börjar jag fundera på om Liberal Education är det enda sättet att göra bildning i praktiken. När det är dags för Södertörnsprofilerna Anders Burman och Henrik Bohlin att prata så lyfts det kritiska tänkandet fram, men blir det egentligen så mycket av det där ”i praktiken”?  Men visst har vi en lång rad konkreta arbetssätt på Södertörn. Jag hittar dem på de små workshoparna mellan huvudtalarna, jag hör att Petra Lundberg Bouquelon gör ett bra jobb med estetiska färdigheter och Maria Wolrath Söderberg har spännande tankar från retoriken och högskolepedagogiken. Så slår det mig vad det är Petra och Maria har gemensamt och som är centralt även på Centrum för praktisk kunskap: de utgår från studenternas erfarenheter och låter varje teoretiskt perspektiv finna sin botten där. Bildning blir då inte en viss sorts utbildning utan ett förhållningssätt till relationen mellan studenternas erfarenheter och högskolans teorier.  Erfarenhet är inte heller ett blott intellektuellt fenomen utan inkluderar sinnlighet, emotioner och värderingar, och teorierna måste därmed knyta an till alla dessa lager. En bildande utbildning ger inte bara ny kunskap utan också verktyg till att handla på nya sätt.

Att en sådan koppling mellan erfarenhet och bildning skulle vara central för hela Södertörn är nog för mycket sagt, men helt klart är det en viktig beståndsdel i ett Södertörnskt bildningsbegrepp.

Jonna Bornemark…

Jonna BornemarkVad har du för bakgrund?
Doktorerade i filosofi 2010. Nu föreståndare för  Centrum för praktisk kunskap.

Senaste konferensen du var på?
Phenomenology of Pregnancy and Drives: Erotic intersubjectivity, som jag arrangerade här på Södertörn med Nicholas Smith.

Har du någon okänd talang?
Jag är bra på att backa med släp.

Vad gör du för att samla krafter?
Leker kurragömma i skogen med mina barn och min häst